Ziņas Uz sarakstu

Šogad atrastas vairāk kā 100 mazā ērgļa ligzdas visā Latvijā

Mazā ērgļa ligzdu vietu uzskaite ir būtisks priekšnosacījums, lai varētu precīzi un izsvērti plānot mazā ērgļa aizsardzību. Tāpēc projektā “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā” eksperti katru gadu dodas ligzdu meklējumos visā Latvijā. Visā projekta laikā paredzēts atrast un uzskaitīt 500 mazā ērgļa ligzdas. Šogad, projekta pirmajā lauka darbu sezonā, Latvijas Ornitoloģijas biedrības eksperti ir atraduši vairāk kā 100 mazā ērgļa ligzdas.

Meklējot ligzdas, eksperti arī izvērtē ligzdu stabilitāti, lai izlemtu, kuras ligzdas ir nepieciešams nostiprināt. Ligzdu nostiprināšana ir plaši izmantots paņēmiens putnu aizsardzības nodrošināšanai, kas Latvijā veiksmīgi izmantots, palīdzot jūras ērgļiem.

Andris Dekants, LOB darbu koordinators stāsta: “Eksperti apskatīja vēl vairāk ligzdas – apmēram 160, taču ne par visām varēja droši pateikt, ka tā tiešām ir mazā ērgļa ligzda, jo tajā neviens nedzīvoja, un šīs ligzdas ir vizuāli līdzīgas citu lielo putnu mājvietām. Tāpēc oficiāli varam kartē šogad iezīmēt 100 mazā ērgļa ligzdas. Šaubīgās apciemosim atkal nākamajā sezonā, lai pārliecinātos, kas ir to saimnieki.

Diemžēl vairākas reizes arī nācās atrast ligzdas – apmēram piecas, kuras ir nocirstas vai arī atrodas ciršanai iezīmētās teritorijās. Visdrīzāk tas nav darīts tīši, bet tāpēc, ka mazā ērgļa ligzdas ir grūti pamanāmas, jo atrodas koku vainagā, un pat ekspertiem tās ieraudzīt nav vienkāršs uzdevums.”

Mazā ērgļa ligzdvietu inventarizācija turpināsies nākamajā gadā, kad ērgļi atgriezīsies Latvijā, bet ziemā, kad kokiem nav lapas, eksperti ķersies klāt ligzdu nostiprināšanai.