Ziņas Uz sarakstu

SIA "Tīravoti" iegādājušies ganāmpulku

SIA “Tīravoti” ir bioloģisko liellopu saimniecībi, kas atrodas Mežvidos, Kārsavas novadā. “Tīravotu” īpašumā ir viena no projekta teritorijām – Grīvu sala Lubānas mitrājā. Ganību izveidošana Grīvu salā ir viena no nozīmīgākajām projekta aktivitātēm, un šobrīd paveikts svarīgs solis, lai tā īstenotos – iegādāti 80 Šarolē liellopi. Šobrīd lopi uzturās ziemas novietnē Mežvidos, taču jau nākamajā pavasarī dosies ganībās uz Grīvu salu. 

Noganīšana palīdzēs atjaunot mazā ērgļa barošanās biotopus Grīvu salā, jo noganītas pļavas ir lieliski barība avoti šim putnam. Šādās pļavās mazais ērglis medīs sīkos grauzējus, kurmjus, savukārt mitrākās vietās tiks pie vardēm.