Ziņas Uz sarakstu

Sākas tiešraides no mazo ērgļu ligzdām

Šajā pavasarī Latvijas Dabas fonds atklājis jau desmito dabas tiešraižu sezonu – kopš 2011. gada LDF aicina cilvēkus visā pasaulē ieskatīties dabas norisēs tuvplānā. Tiešraidēs vērojamas aizsargājamo putnu ligzdas. Šogad skatītāji varēs sekot līdzi notikumiem astoņās jau pazīstamās ligzdās – turpināsies tiešraides no jūras ērgļu ligzdām Durbē un Slīterē, melno stārķu ligzdas Siguldā, zivjērgļu un melno kliju ligzdām Kurzemē, vistu vanagu ligzdām Rīgā, kā arī divām mazo ērgļu ligzdām Zemgalē. 

Jau trešo gadu projekta “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā” ietvaros skatītāji var vērot divas mazo ērgļu ligzdas, tā iepazīstot un izzinot šī putna dzīvi un paradumus. 

Viena tiešraidē redzamā ligzda atrodas Zemgales rietumu malā. Tā ir atrasta 2018. gadā. Ligzda ir būvēta eglē 17 metru augstumā, stabilā trīs žuburu žāklē. Pēc novietojuma tā ir vērtējama kā tipiska mazo ērgļu ligzda – aptuveni puse no visām mazo ērgļu ligzdām Latvijā atrodas eglēs, un liela daļa no tām ir būvēta šādās vietās, kur stumbra lūzuma vietā zari ir izveidojuši vairākas jaunas galotnes. Spriežot pēc ligzdas izmēriem un materiāla stāvokļa, ligzda ir vismaz piecus gadus veca. 2019. un 2020. gadā ērgļu pāris Anna un Andris sekmīgi izaudzināja pa vienam mazulim.

Otra tiešraidē redzamā mazo ērgļu ligzda Zemgalē ir zināma kopš 2017. gada jūlija, kad tajā konstatēts viens jaunais putns. Tā ir būvēta bērzā aptuveni 20 metru augstumā. Spriežot pēc ligzdas materiāla, ligzda ir vismaz piecus gadus veca (apakšējās daļas jau ir daļēji sadalījušās). Tiešsaistes kameras sistēma šajā vietā ir izvietota 2018. gada pavasarī. Vēlāk, ligzdošanas sezonas laikā, ligzdā uzturējās mazo ērgļu pāris, tomēr ligzdošana netika uzsākta. 2019. gadā ligzdošana tika uzsākta, mātīte izdēja vienu olu, taču tā neizšķīlās.