Ziņas Visas ziņas

Kujas darbas parkā norit teritoriju atjaunošana
30.08.2018
Kujas darbas parkā norit teritoriju atjaunošana
Viena no projekta “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā” īstenošanas teritorijām ir Kujas dabas parks. Šī vieta mazā ērgļa stāstā ir īpaša, jo tajā ir reģistrēts lielākais mazo ērgļu ligzdošanas blīvums pasaulē.  Lai mazajam ērglim piemērotās teritorijas paplašinātu, Kujā paredzēts atjaunot 30 hektārus pļavu un nodrošināt to apsaimniekošanu arī turpmāk tā, lai šīs būtu mazajam ērglim draudzīgas barošanās vietas. Šobrīd projekta eksperti ir identificējuši tās teritorijas, kurās ir iespējams atjaunot mazajam ērglim piemērotu biotopu un sākti praktiskie darbi.
Esam sākuši tiešraides no mazo ērgļu ligzdām!
23.04.2018
Esam sākuši tiešraides no mazo ērgļu ligzdām!
Šajā pavasarī Latvijas Dabas fonds uzstādīja tiešraides kameras pie divām mazo ērgļu ligzdām. Tas ļaus pavisam tuvu ieskatīties mazo ērgļu dzīvē - vērot pāra veidošanos, ēšanas paradumus, ligzdošanas sekmes, un līdz ar to arī labāk izprast, kāpēc mazajam ērglim tik būtiski, lai ligzdošana notiek netraucēti. Pagājušajā gadā projekta ietvaros visā Latvijā tika sākta šīs sugas ligzdu apzināšana. Pirmā gada rezultāti ļauj spriest, ka apmēram 10% no ligzdām ir apdraudētas - tās atrodas izciršanai iezīmētos meža gabalos vai to tuvumā, nerēķinoties ar ligzdas klātbūtni, nesen veikta mežizstrāde.
Pavasaris tuvojas! Lielie dumpji un mazie ērgļi sākuši atpakaļceļu uz ligzdošanas vietām
01.03.2018
Pavasaris tuvojas! Lielie dumpji un mazie ērgļi sākuši atpakaļceļu uz ligzdošanas vietām
Latvijas Dabas fonda (LDF) eksperti jau vairākus gadus seko līdzi ar raidītājiem aprīkotiem aizsargājamiem putniem, lai iegūtu jaunu informāciju par putnu ekoloģiju, ligzdošanu, migrāciju un noskaidrotu sugas dzīvotņu izvēles likumsakarības. Sugas, kurām Latvijas Dabas fonds īpaši pievērš vērību šajā pavasarī, ir lielais dumpis un mazais ērglis, jo LDF pašreiz īsteno projektus šo putnu aizsardzībai un tiem piemērotu dzīvotņu atjaunošanai. Informācija no raidītājiem liecina – gan lielie dumpji, gan mazie ērgļi ir sākuši atpakaļceļu no ziemošanas vietām uz ligzdošanas vietām.

Dienasgrāmata Arhīvs

Ģirts Strazdiņš
Meklē ligzdas
20.09.2030. 17:00
Šovasar, meklējot mazā ērgļa ligzdas visā Latvijā, bija daudz interesantu novērojumu, taču viens no tiem bija tāds, ko tiešām iepriekš nekad nebiju redzējis - sadursme starp mazo ērgli un melno stārķi, diviem aizsargājamiem putniem.
Lasīt vairāk
Arnis Zacmanis
Eskperts, veic mazā ērgļa ligzdu inventarizāciju
17.09.2017. 00:00
Pirmā mazo ērgļu ligzdu meklēšanas sezona noslēgusies. Pārdomas pēc tās - katrs mazā ērgļa zaudējums var būt sugai sāpīgs, un tas, kas šovasar novērots Latvijas mežos, skaidri parāda, ka mēs vairs nevaram paļauties uz to, ka mazais ērglis pie mums laimīgi vairosies un barosies.
Lasīt vairāk
Andris Dekants
LOB aktivitāšu koordinators
19.06.2017. 12:28
Kā eksperti atrod mazā ērgļa ligzdas? Viens no projekta uzdevumiem ir atrast jaunas mazā ērgļa ligzdvietas Latvijā. Ko tas īsti nozīmē – atrast ligzdu? Kā mēs to darām? Ligzdas atrašana ir darbs, kas prasa laiku un pacietību, kā arī labi uztrenētas putnu eksperta prasmes – spēju atšķirt mazo ērgli pēc silueta lidojumā vai saklausīt tā klaigāšanu starp citu putnu balsīm.
Lasīt vairāk

Dienasgrāmata

Arhīvs
Andris Dekants
LOB aktivitāšu koordinators
20 Sep
20.09.2030. 17:00
Šovasar, meklējot mazā ērgļa ligzdas visā Latvijā, bija daudz interesantu novērojumu, taču viens no tiem bija tāds, ko tiešām iepriekš nekad nebiju redzējis - sadursme starp mazo ērgli un melno stārķi, diviem aizsargājamiem putniem.
Lasīt vairāk
17 Sep
17.09.2017. 00:00
Pirmā mazo ērgļu ligzdu meklēšanas sezona noslēgusies. Pārdomas pēc tās - katrs mazā ērgļa zaudējums var būt sugai sāpīgs, un tas, kas šovasar novērots Latvijas mežos, skaidri parāda, ka mēs vairs nevaram paļauties uz to, ka mazais ērglis pie mums laimīgi vairosies un barosies.
Lasīt vairāk
20 May
20.05.2017. 00:00
20. maijs Karstā tukšā diena Beidzot gada siltākā diena un kārtējo reizi dodos dabā pārbaudīt teritorijas dabas parkā Kuja, kur varētu projekta ietvaros atjaunot mazā ērgļa barošanās vietas un no krūmiem atbrīvot kādreizējās parkveida pļavas. Šodien plānā apskatīt pļavas Kujas upes krastā, kur kartēs parādās dižkoki.
Lasīt vairāk

Tiešraide

2018. gada aprīlī tika uzstādītas tiešraides kameras pie divām mazā ērgļa ligzdām, kas ļauj vērot putnu dzīvi un sekot līdzi tam, kā mazajiem ērgļiem sokas ar ligzdošanu. Kameru iegūtie dati var būt noderīgi ornitologiem, lai labāk izprastu mazā ērgļa ligzdošanas uzvedību.

Viena no ligzdām, pie kuras novietota tiešraides kamera, ir atrasta 2017. gada jūlijā Zemgalē. Pagājušajā vasarā tajā redzēts viens jaunais putns, tomēr ligzdošana nebija sekmīga un jaunais ērglis gāja bojā īsi pirms ligzdas atstāšanas. Pēc ligzdas uzbūves var spriest, ka mazais ērglis šo ligzdošanas vietu izmantojis jau ilgi. Interesanti ir tas, ka ligzda novietota ļoti zemu eglē – tik zemu ligzda var atrasties tikai vietās, kas ir ilgstoši netraucētas. Ligzda ir būvēta uz resna egles zara aptuveni metru no stumbra, tā ir cieši piespiedusies blakus kokam – apsei, un, par spīti zemajam novietojumam, no zemes ir grūti saskatāma. Ligzdas koks atrodas aptuveni 50 metru attālumā no lauka malas.

Otra tiešraidē redzamā mazo ērgļu ligzda Zemgalē ir zināma kopš 2017. gada jūlija, kad tajā konstatēts viens jaunais putns. Tā ir būvēta bērzā aptuveni 20 metru augstumā. Spriežot pēc ligzdas materiāla, ligzda ir vismaz piecus gadus veca (apakšējās daļas jau ir daļēji sadalījušās). 

Zemes īpašniekiem

Kā atpazīt mazo ērgli?
3 galvenās pazīmes
Vidēja auguma, spārnu izpletums ap 150 cm
Vidēja auguma, spārnu izpletums ap 150 cm
Gari, plati spārni ar stūrainiem galiem
Gari, plati spārni ar stūrainiem galiem
Brūns spalvu tērps
Brūns spalvu tērps
Kā rīkoties
Nofotografē ligzdu un tās atrašanās vietu
Nosaki ligzdas atrašanās vietu ar precīzām koordinātēm

Ziņo par mazā ērgļa ligzdu savā īpašumā

Ligzdas vieta – sīks apraksts vai koordinātas, vai saite uz www.balticmaps.eu 

Ziņot par ligzdu var arī – www.dabasdati.lv 

Paldies, jūsu ziņa nosūtīta veiksmīgi!