Ziņas Visas ziņas

Kujas dabas parks – mazajam ērglim piemērotu biotopu atjaunošana
20.07.2020
Kujas dabas parks – mazajam ērglim piemērotu biotopu atjaunošana
Kujas dabas parks, kura teritorija atrodas Madonas un Lubānas novados, īpašs ar to, ka šeit ir izcili augsta putnu sugu daudzveidība – mozaīkveida ainavā, kurā mijas meži un lauksaimniecības zemes, var sastapt 32 aizsargājamo putnu sugas.  Nozīmīgākā no tām ir mazais ērglis, jo tieši Kujas dabas parkā konstatēts vēsturiski augstākais mazo ērgļu ligzdošanas blīvums ne tikai Latvijā, bet visā mazo ērgļu izplatības areālā.
Latvijas Republikas tiesībsargs: kompensāciju neesamība par saimnieciskās darbības ierobežojumiem ir lielākā problēma
17.07.2020
Latvijas Republikas tiesībsargs: kompensāciju neesamība par saimnieciskās darbības ierobežojumiem ir lielākā problēma
Jau kopš 2017. gada, kad Latvijas Dabas fonds sāka īstenot projektu “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā”, kura ietvaros arī tiek veidoti mikroliegumi mazajam ērglim, esam aktīvi iestājušies par to, ka Latvijā nepieciešams uzlabot un pilnveidot kompensāciju mehānismu par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, ko valsts īsteno, lai nodrošinātu dabas aizsardzību. Mūsu darbā daudz sastopamies ar meža īpašniekiem un, neatkarīgi no tā, vai īpašnieks atbalsta mikrolieguma izveidi vai nē, visi ir vienisprātis – atbilstošas kompensācijas būtu risinājums, kas apmierinātu visas puses.
Sagatavota izzinoša īsfilma par mazajam ērglim draudzīgu saimniekošanu
26.06.2020
Sagatavota izzinoša īsfilma par mazajam ērglim draudzīgu saimniekošanu
Latvija ir mazo ērgļu lielvalsts: pie mums mājo viena piektdaļa pasaules populācijas. Līdz ar to ir būtiski ar piemērotu pļavu, ganību, aramzemju un mežu apsaimniekošanu panākt, lai to skaits nemazinātos. Šobrīd, kad vērojama mežu apsaimniekošanas un lauksaimniecības intensifikācija, Latvijas Dabas fonds jaunā video materiālā atgādina, kā ir iespējams saimniekot, saudzējot dabu, tostarp arī nodrošinot labvēlīgus dzīves apstākļus mazajam ērglim.

Dienasgrāmata Arhīvs

Ģirts Strazdiņš
Meklē ligzdas
20.09.2017. 17:00
Šovasar, meklējot mazā ērgļa ligzdas visā Latvijā, bija daudz interesantu novērojumu, taču viens no tiem bija tāds, ko tiešām iepriekš nekad nebiju redzējis - sadursme starp mazo ērgli un melno stārķi, diviem aizsargājamiem putniem.
Lasīt vairāk
Arnis Zacmanis
Eskperts, veic mazā ērgļa ligzdu inventarizāciju
17.09.2017. 00:00
Pirmā mazo ērgļu ligzdu meklēšanas sezona noslēgusies. Pārdomas pēc tās - katrs mazā ērgļa zaudējums var būt sugai sāpīgs, un tas, kas šovasar novērots Latvijas mežos, skaidri parāda, ka mēs vairs nevaram paļauties uz to, ka mazais ērglis pie mums laimīgi vairosies un barosies.
Lasīt vairāk
Andris Dekants
LOB aktivitāšu koordinators
19.06.2017. 12:28
Kā eksperti atrod mazā ērgļa ligzdas? Viens no projekta uzdevumiem ir atrast jaunas mazā ērgļa ligzdvietas Latvijā. Ko tas īsti nozīmē – atrast ligzdu? Kā mēs to darām? Ligzdas atrašana ir darbs, kas prasa laiku un pacietību, kā arī labi uztrenētas putnu eksperta prasmes – spēju atšķirt mazo ērgli pēc silueta lidojumā vai saklausīt tā klaigāšanu starp citu putnu balsīm.
Lasīt vairāk

Dienasgrāmata

Arhīvs
Andris Dekants
LOB aktivitāšu koordinators
20 Sep
20.09.2017. 17:00
Šovasar, meklējot mazā ērgļa ligzdas visā Latvijā, bija daudz interesantu novērojumu, taču viens no tiem bija tāds, ko tiešām iepriekš nekad nebiju redzējis - sadursme starp mazo ērgli un melno stārķi, diviem aizsargājamiem putniem.
Lasīt vairāk
17 Sep
17.09.2017. 00:00
Pirmā mazo ērgļu ligzdu meklēšanas sezona noslēgusies. Pārdomas pēc tās - katrs mazā ērgļa zaudējums var būt sugai sāpīgs, un tas, kas šovasar novērots Latvijas mežos, skaidri parāda, ka mēs vairs nevaram paļauties uz to, ka mazais ērglis pie mums laimīgi vairosies un barosies.
Lasīt vairāk
20 May
20.05.2017. 00:00
20. maijs Karstā tukšā diena Beidzot gada siltākā diena un kārtējo reizi dodos dabā pārbaudīt teritorijas dabas parkā Kuja, kur varētu projekta ietvaros atjaunot mazā ērgļa barošanās vietas un no krūmiem atbrīvot kādreizējās parkveida pļavas. Šodien plānā apskatīt pļavas Kujas upes krastā, kur kartēs parādās dižkoki.
Lasīt vairāk

Tiešraide

Kā dzīvo, ko ēd, kā uzvedās mazais ērglis? Tiešraides kameras dod iespēju vērot putnu dzīvi un sekot līdzi, kā mazajiem ērgļiem sokas ar ligzdošanu vissīkākajās detaļās. Iegūtā informācija var būt noderīga putnu pētniekiem, lai labāk izprasti mazā ērgļa ligzdošanas un barošanās paradumus. 

Tāpēc projekta “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā” ietvaros ir uzstādītas divas tiešraides kameras pie mazā ērgļa ligzdām. 

Viena kamera novietota pie ligzdas eglē Zemgalē. 

Šī ligzda ir zināma zināma kopš 2017. gada jūlija, kad tajā konstatēts viens jaunais putns. Tā ir būvēta bērzā aptuveni 20 metru augstumā. Spriežot pēc ligzdas materiāla, ligzda ir vismaz piecus gadus veca (apakšējās daļas jau ir daļēji sadalījušās). Tiešsaistes kameras sistēma šajā vietā ir izvietota 2018. gada pavasarī. Vēlāk, ligzdošanas sezonas laikā, ligzdā uzturējās mazo ērgļu pāris, tomēr ligzdošana netika uzsākta. 2019. gadā ligzdošana tika uzsākta, mātīte izdēja vienu olu, taču tā neizšķīlās.

Otra tiešraidē redzamā mazo ērgļu ligzda bērzā Zemgalē ir zināma kopš 2017. gada jūlija, kad tajā konstatēts viens jaunais putns. 

Ligzda ir būvēta eglē 17 metru augstumā, stabilā trīs žuburu žāklē. Pēc novietojuma tā ir vērtējama kā tipiska mazo ērgļu ligzda – aptuveni puse no visām mazo ērgļu ligzdām Latvijā atrodas eglēs, un liela daļa no tām ir būvēta šādās vietās, kur stumbra lūzuma vietā zari ir izveidojuši vairākas jaunas galotnes. Spriežot pēc ligzdas izmēriem un materiāla stāvokļa, ligzda ir vismaz piecus gadus veca. 2019. gadā ligzda priecēja skatītājus ar harmonisku ligzdošanu - ērgļu pāris Anna un Andris izaudzināja vienu mazuli, kas auga mierīgi, barības pārpilnības apstākļos un veiksmīgi izlidoja.

  1. gada martā tiešraides no mazā ērgļa ligzdām tika atsāktas.

 

Zemes īpašniekiem

Kā atpazīt mazo ērgli?
3 galvenās pazīmes
Vidēja auguma, spārnu izpletums ap 150 cm
Vidēja auguma, spārnu izpletums ap 150 cm
Gari, plati spārni ar stūrainiem galiem
Gari, plati spārni ar stūrainiem galiem
Brūns spalvu tērps
Brūns spalvu tērps
Kā rīkoties
Nofotografē ligzdu un tās atrašanās vietu
Nosaki ligzdas atrašanās vietu ar precīzām koordinātēm

Ziņo par mazā ērgļa ligzdu savā īpašumā

Ligzdas vieta – sīks apraksts vai koordinātas, vai saite uz www.balticmaps.eu 

Ziņot par ligzdu var arī – www.dabasdati.lv 

Paldies, jūsu ziņa nosūtīta veiksmīgi!