Ziņas Uz sarakstu

Sākta mazā ērgļa sugas aizsardzības plāna izstrādāšana

Projekta “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā” viens no būtiskākajiem darbiem ir mazā ērgļa sugas aizsardzības plāna izstrāde. Iepriekšējo sugas aizsardzības plānu izstrādāja Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2000. gadā, turklāt šis plāns netika oficiāli apstiprināts. Tāpēc ir būtiski atjaunot plānā esošo informāciju, balstoties jaunākajos zinātniskajos datos, šī brīža zināšanās par sugu, kā arī nodrošinot tā atbilstība spēkā esošajai likumdošanai. Mūsu projekta mērķis ir izveidot plānu, kurš būtu pamats mazā ērgļa aizsardzībai Latvijā nākamajā desmitgadē.

Lai informētu par sugas aizsardzības plāna izstrādē paredzētajām darbībām, apspriestu sugas aizsardzības aktuālos jautājumus, apzinātu iespējamās problēmas un to risinājumus, aicinām piedalīties sugas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanai veltītā sanāksmē 2019. gada 14. martā, LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra 702. telpā plkst. 14:00. Adrese: Jelgavas iela 1, Rīga.

Sanāksmē piedalīsies plāna izstrādātājs, ērgļu pētnieks un projekta eksperts Uģis Bergmanis, kā arī Latvijas Dabas fonda eksperts, projekta “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā” vadītājs Jānis Ķuze.

Lai piedalītos sanāksmē, lūdzam pieteikt dalību līdz 2019. gada 7. martam, rakstot e-pastu Maijai Rozenfeldei: maija.rozenfelde@ldf.lv.