Ziņas Uz sarakstu

Darbi turpinās. Tiekamies ar uzraudzības grupu.

Mazā ērgļa aizsardzības projekts, kura ietvaros Latvijā nonāks ievērojams LIFE+ programmas finansējums, ir nacionāli nozīmīgs sugas saglabāšanai Latvijā, un tajā paredzēti vērienīgi darbi. Lai varētu sekmīgi īstenot projektu, ir svarīgi nodrošināt informācijas apmaiņu un sadarbību starp projekta īstenotājiem un valsts institūcijām. Tāpēc ir izveidota projekta uzraudzības grupa, kurā piedalās pārstāvji no Dabas aizsardzības pārvaldes, Valsts Meža dienesta, Vides un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas un AS “Latvijas Valsts meži”. 

2017. gada 7. jūlijā notika pirmā projekta uzraudzības grupas sanāksme, kurā projekta īstenotāji iepazīstināja ar projekta mērķiem, tajā paredzētajiem darbiem un to izpildes gaitu. 

Viens no projekta darbiem ir uzlabot mazo ērgļu barošanās vietas dabas parkā “Kuja”. Šobrīd ir apzināta esošā situācija un iezīmētas piecas iespējamās atjaunojamās teritorijas, ar kurām varētu sākt darboties. Nākamais solis būs saimnieku un īpašnieku uzrunāšana un iesaistīšana, kā arī sadarbība ar Praulienas pagastu. 

Savukārt Grīvu salā - teritorijā, kas pieder projekta partnerim SIA “Tīravoti”, kur paredzēti nozīmīgi infrastruktūras darbi -- Padomju laika meliorācijas grāvju aizbēršana, lai atjaunotu dabīgo ūdens režīmu , sākta būvprojekta izstrāde. Tāpat tiek veikts tehnikas iepirkums, un nolūkoti Šarolē šķirnes liellopi ganāmpulkam, jo projekta gaitā visā teritorijā plānots izveidot ganības. 

Uzraudzības grupas dalībnieki un projekta īstenotāji arī apsprieda mikroliegumu veidošanas jautājumus, un ieskicēja citas tēmas, kuras jāturpina risināt un diskutēt. 

Nākamā uzraudzības grupas sanāksme plānota nākamā gada pirmajā pusē.