Ziņas Uz sarakstu

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Bulgāriju

2018. gada martā Latvijas Dabas fonda eksperti kopā ar projekta partneru, iesaistīto pušu un mediju pārstāvjiem devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Bulgāriju. Bulgārija ir valsts, kurā mājo liela mazo ērgļu populācija un kur sekmīgi īstenota mazo ērgļu aizsardzība. Tāpat šī valsts ir svarīga pieturvieta mazo ērgļu migrācijas ceļā. 

Bulgārijā pieredzes brauciena dalībniekus uzņēma Bulgārijas Putnu aizsardzības biedrība (Bulgarian Society for Protection of Birds vai BSPB), kas īsteno saturiski radniecīgu projektu “LIFE for Eagle Forests”. 

Vizītes dalībnieki apmeklēja Bulgārijas Mežu aģentūru (Executive Forest Agency) Sofijā un tikās ar tās direktoru Rosenu Popsavovu, kā arī ar aģentūras darbiniekiem un Bulgārijas Putnu aizsardzības biedrību. EFA ir organizācija, kas īsteno projektu “LIFE for Eagle Forests” un tāpēc iepazīstināja Latvijas delegāciju ar Bulgārijas mežu apsaimniekošanas situāciju un principiem. 

Pēc tam Latvijas delegācija devās uz Elhovo, kur kopā ar Bulgārijas Putnu aizsardzības biedrību apmeklēja aizsargājamo teritoriju Sakar, kur atrodas tipiskas mazā ērgļa ligzdošanas un barošanās vietas. Viens no faktoriem, kas apdraud ērgļus Bulgārijas mežos, ir saindēšanās ar svinu, ko ērgļi uzņem, barojoties ar mednieku nošautiem un mežā atstātiem dzīvniekiem. Lai risinātu šo problēmu, BSPB ir izveidojusi suņu vienību, kas tiek izmantota, lai laicīgi atrastu indīgo medījumu un tādējādi pasargātu ērgļus. Latvijas pārstāvji tika iepazīstināti ar suņa darbošanos dabā. 

Tāpat vizītes ietvaros delegācija apmeklēja vēl divas citas aizsargājamās teritorijas – Zapadna Strandzha un Dereventski, kur arī varēja vērot raksturīgas mazā ērgļa apmešanās un barošanās vietas, kā arī iepazīties ar vietējiem mazo ērgļu ekspertiem. 

Vēl viens izbraukums deva iespēju iepazīties ar to, kā aizsargājamās mazo ērgļu ligzdošanas teritorijas tiek izmantotas, lai radītu papildu vērtību, kas dotu labumu cilvēkiem, kā arī papildu ienākumus no mežiem, kuri ir svarīgi ērgļu ligzdošanai. Aizsargājamajā teritorijā Strandza tiek ražots medus, ko bites ievāc no laputu izsvīduma uz koku zariem, un kurš ir īpaši piemērots cilvēkiem ar alerģijām, jo tajā nav ziedputekšņu. Tāpat Latvijas grupa apmeklēja arī Informācijas centru Podā, kas ir viena no slavenākajām migrējošo putnu vērošanas vietām Bulgārijā. 

Par Bulgārijā piedzīvoto un redzēto stāsta TV raidījuma “Izziņas impulss” 4. sērija “Bīstamais lidojums”.