Ziņas Uz sarakstu

Kujas darbas parkā norit teritoriju atjaunošana

Viena no projekta “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā” īstenošanas teritorijām ir Kujas dabas parks. Šī vieta mazā ērgļa stāstā ir īpaša, jo tajā ir reģistrēts lielākais mazo ērgļu ligzdošanas blīvums pasaulē.  Lai mazajam ērglim piemērotās teritorijas paplašinātu, Kujā paredzēts atjaunot 30 hektārus pļavu un nodrošināt to apsaimniekošanu arī turpmāk tā, lai šīs būtu mazajam ērglim draudzīgas barošanās vietas. Šobrīd projekta eksperti ir identificējuši tās teritorijas, kurās ir iespējams atjaunot mazajam ērglim piemērotu biotopu un sākti praktiskie darbi.

Tā šovasar Kujā notika teritoriju gatavošana apauguma novākšanai – zālāju un biotopu eksperti padziļināti iepazinās ar apsaimniekojamām platībām, iezīmēja atstājamos kokus, kā arī sadarbojās ar zemes īpašniekiem un pakalpojuma veicējiem, kas nodarbosies ar krūmu izciršanu. Šajā procesā ir īpaši svarīgi precīzi norādīt vēlamo rezultātu. Rudenī un ziemā, novācot apaugumu, pirmās teritorijas kļūs par mazajam ērglim piemērotām barošanās platībām jau nākošajā ligzdošanas sezonā. Tāpat ir ierīkoti veģetācijas monitoringa parauglaukumi un veikts veģetācijas monitorings. Tas nepieciešams, lai novērtēju zālāju atjaunošanas sekmes un izdarītu secinājumus par veikto darbu efektivitāti.

Projekta zālāju atjaunošanas koordinatore Maija Rozenfelde stāsta: “Pagaidām esmu priecīgi satraukta, ka ir izdevies apsaimniekošanai atlasīt ne tikai vienkārši aizaugušus zālājus, bet arī tādas teritorijas, kur bērziņu un krūmu aizsegā slēpjas veci, spēcīgi melnalkšņi un arī veca mājvieta, ko ietver klajumā auguši raženi ozoli un kļavas, kas nākotnē funkcionāli bagātinās ainavu, tai skaitā kalpos mazajam ērglim par sēdposteņiem barības nolūkošanai.”