Mūsu darbi

Tiek īstenots
F.2. Projekta uzraudzības grupa. Darbību īsteno LDF. Tiek īstenots

Projekta uzraudzības grupas sanāksmes notiek vienu vai divas reizes gadā. Tajās piedalās pārstāvji no Dabas aizsardzības pārvaldes, AS “Latvijas valsts meži”, Valsts Meža dienesta, Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas un Latvijas Dabas fonda, kā arī projekta pārstāvji. 

Tiek īstenots
F.3. Sadarbība ar citiem līdzīgiem projektiem. Darbību īsteno LDF. Tiek īstenots
  1. gadā notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Bulgāriju. 
  2. gada septembrī notiks Starptautiska konference par mazo ērgli, kas tiks organizēta attālināti.