Mūsu darbi

Pabeigts
D.2. Ligzdošanas sekmju monitorings ligzdām, kuras ietekmē rīcības C.1 un C.3. Darbību īsteno LDF. Pabeigts
  • Sekmīga ligzdošana konstatēta 59,4% no apsekotajām apdzīvotajām mazo ērgļu ligzdām, kas atrastas 2020. gadā;
  • Ligzdošanas sekmes apsekotajās 2020. gadā atrastajās ligzdās ir vidēji 0,59 jaunie putni uz apdzīvotu ligzdu;
  • No 426 apsekotajām 2017. - 2019. gadā atrastajām ligzdām 46,5% gadījumu ligzdas noteiktas kā mazo ērgļu apdzīvotas; rēķinot klāt gadījumus, kad ērgļi pārcēlušies plānotā mikrolieguma teritorijā (un ligzdo citās ligzdās), apdzīvoto ligzdu īpatsvars pieaug līdz 52,3%.
Pabeigts
D.3. Projekta rīcību socioekonomisko ietekmju monitorings. Darbību īsteno LDF. Pabeigts

Ar šo darbību tiks novērtēta projektā veikto darbību ietekme, kā arī sagatavots pamatojums darbībām, kas saistītas ar sabiedrības informēšanu. 

Pabeigts
D.4. Atjaunotajās barošanās vietās klātesošo putnu skaita monitorings. Darbību īsteno LOB. Pabeigts

Ar šo darbību tiek novērtēta mazā ērgļa barošanās biotopu atjaunošanas dabas parkā “Kuja” un barošanās biotopu atjaunošanas dabas liegumā “Lubāna mitrājs” teritorijā “Grīvu sala” efektivitāte. 

Kopš 2017.g. Grīvu salā katru gadu no aprīļa līdz septembrim 11 reizes divos monitoringa punktos tiek skaitīti mazie ērgļi trīs stundu garās uzskaišu sesijās.
Kujas dabas parkā 2019. gadā izveidoti pieci parauglaukumi un katrā no tiem ik gadu tiek veiktas 5 vienu stundu garas uzskaišu sesijas. Stundas laikā Kujas dabas parkā vidēji iespējams novērot 2-3 mazos ērgļus, kas skaidri apliecina šīs vietas nozīmīgumu.
Monitoringa laikā tiek skaitīti visi plēsīgie putni, īpašu uzmanību pievēršot mazajiem ērgļiem un to kā viņi izmanto šīs teritorijas. Visi plēsīgo putnu novērojumi tiek precīzi atzīmēti uz kartes, bet vēlāk digitalizēti.

Pabeigts
D.5. Veģetācijas monitorings projekta zālāju atjaunošanas teritorijās. Darbību īsteno LDF. Pabeigts

Ar šo darbību tiks novērtēta projekta laikā veiktā zālāju atjaunošana dabas parkā “Kuja” un dabas liegumā “Lubāna mitrājs”. Monitoringa ziņojumi tiks sagatavoti katras lauka darbu sezonas noslēgumā. 

Sagatavota monitoringa darbu metodika, pabeigti darbi 2017. un 2018. gada lauka darbu sezonās. 2021. gada vasarā noslēguma lauka darbu sezona.