Mūsu darbi

Tiek īstenots
D.2. Ligzdošanas sekmju monitorings ligzdām, kuras ietekmē rīcības C.1 un C.3. Darbību īsteno LDF. Tiek īstenots

Ziņojumi par ligzdošanas sekmēm tiks sagatavoti par visu projekta laiku un ļaus novērtēt veikto darbību efektivitāti. 

Sagatavošanā
D.3. Projekta rīcību socioekonomisko ietekmju monitorings. Darbību īsteno LDF. Sagatavošanā

Ar šo darbību tiks novērtēta projektā veikto darbību ietekme, kā arī sagatavots pamatojums darbībām, kas saistītas ar sabiedrības informēšanu. 

Tiek īstenots
D.4. Atjaunotajās barošanās vietās klātesošo putnu skaita monitorings. Darbību īsteno LOB. Tiek īstenots

Ar šo darbību tiks novērtēta mazā ērgļa barošanās biotopu atjaunošanas dabas parkā “Kuja” un barošanās biotopu atjaunošanas dabas liegumā “Lubāna mitrājs” teritorijā “Grīvu sala” efektivitāte. 

Tiek īstenots
D.5. Veģetācijas monitorings projekta zālāju atjaunošanas teritorijās. Darbību īsteno LDF. Tiek īstenots

Ar šo darbību tiks novērtēta projekta laikā veiktā zālāju atjaunošana dabas parkā “Kuja” un dabas liegumā “Lubāna mitrājs”. Monitoringa ziņojumi tiks sagatavoti katras lauka darbu sezonas noslēgumā.